Hela familjen är samlad för att hjälpa till med skörden.